Ημέρες και ώρες συνεργασίας με τους γονείς

Οι ημέρες και ώρες συνεργασίας με τους γονείς για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 από 08:00 έως 13:00

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 από 08:00 έως 13:00

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 από 08:00 έως 13:00

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 από 08:00 έως 13:00

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 από 08:00 έως 13:00

Τρίτη 9 Απριλίου 2019 από 08:00 έως 13:00

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 από 08:00 έως 13:00