Ημέρες και ώρες συνεργασίας με τους γονείς

Οι ημέρες και ώρες συνεργασίας με τους γονείς για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι:

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ.

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ.

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ.

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ.

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ.

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ.