Διεύθυνση: Κιλκίς 9       Τ. Κώδικας:  62125

Τηλέφωνο:  23210-38222   Fax:  23210-36393

Email : mail@2lyk-serron.ser.sch.gr

Διευθύντρια: Βασιλική Κούλα (Φιλόλογος)

Υποδιευθυντές: Κωνσταντίνα Τσιαούση (Κοινωνιολόγος)

                             Αθανάσιος Αγγειοπλάστης (Πληροφορικός)