Πρόγραμμα πρόληψης της λοίμωξης HIV

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενημέρωση για την HIV λοίμωξη και το AIDS σε μαθητές της Γ’ Λυκείου μετά από άδεια των γονέων τους. Το Κέντρο Ζωής, με πανελλήνια άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πραγματοποιεί επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και των δεκατριών περιφερειών της Ελλάδας και ενημερώσεις με ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων και έμπειρων στελεχών του Οργανισμού. Την επιστημονική επιμέλεια του έντυπου και του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων, έχει αναλάβει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ενώ έχει διασφαλιστεί έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η ενημέρωση του μαθητικού – νεανικού πληθυσμού της Ελλάδας αποσκοπεί στο να καλύψει ένα επανειλημμένως διαπιστωμένο και κρίσιμης σημασίας κενό, για την ατομική και τη δημόσια υγεία, σε σχέση με την λοίμωξη HIV και το AIDS.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης, σε σχέση με την HIV λοίμωξη και το AIDS,

  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς την αναγκαιότητα και τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό HIV,

  • η εξάλειψη των στερεοτύπων και η καταπολέμηση του στίγματος γύρω από το HIV/AIDS.

     

Posted in Δραστηριότητες.